MEMORIAS DE ARQUEOLOXÍA
depositadas na XUNTA DE GALICIA
e dixitalizadas pola Fundación L. Monteagudo

A Fundación L. Monteagudo estableceu un "Convenio de colaboración" coa Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia (2015) para a creación dun recurso dixital procedente do escaneo das memorias das intervencións arqueolóxicas en papel depositadas no Servizo de Arqueoloxía. En consecuencia, a Fundación dixitalizou cos seus medios 173 memorias arqueolóxicas "coa finalidade de permitir o acceso libre do público ao contido das ditas memorias e lograr a súa preservación". A isto engadíronse algúns libros da serie ARQUEOLOXÍA/INVESTIGACIÓN que se atopaban esgotados. Rematado o traballo en 2016, esta valiosa información foi colgada polo Servizo de Arqueoloxía da Xunta de Galicia no portal de Internet, Galiciana, onde é accesible desde o 2018. No 2021 ubicábase en http://biblioteca.galiciana.gal

Para facilitar o acceso, estes contidos ordénanse alfabeticamente por PROVINCIAS e CONCELLOS. Se unha memoria abarca diversos concellos, atópase ó final de cada provincia.

A CORUÑA

Ares. Prospección arqueológica. Catálogo de patrimonio arqueológico protegido, Ares (A Coruña): memoria (1998).

Bergondo. Sondaxes arqueolóxicas valorativas no mosteiro de San Salvador de Bergondo (Bergondo, A Coruña): memoria técnica (2002).

Betanzos. Rehabilitación de la iglesia del convento de San Francisco (Betanzos, A Coruña). Intervención arqueológica, sondeos y control (2000).

Betanzos. Control arqueológico de las obras de rehabilitación de la iglesia de San Martiño de Bravío (Betanzos, A Coruña). Informe valorativo / Memoria técnica (2008).

Betanzos. Sondeos y control arqueológico dentro del marco de las obras de restauración de la iglesia de Santo Domingo de Betanzos (Betanzos, A Coruña). Informe valorativo / Memoria técnica (2010).

Camariñas. Memoria de intervención arqueológica. Inmersiones de supervisión en el pecio del H.M.S. Serpent Camelle, Camariñas, A Coruña (2008).

Cambre. Control arqueológico del proyecto de restauración de la cubierta de la iglesia de Santa María de Cambre (Cambre, A Coruña). Informe memoria (2009).

Carnota. Catalogación y delimitación planimétrica de los yacimientos arqueológicos del ayuntamiento de Carnota (A Coruña). Memoria técnica (2004).

Carral. Memoria da prospección para a protección dos xacementos arqueolóxicos do concello de Carral (A Coruña): traballos de localización e delimitación planimétrica (2007).

Cee. Memoria técnica de la prospección arqueológica subacuática. Catalogación e avalación do pecio de Punta Restelos, ensenada de Sardiñeiro, Cee, A Coruña (2006).

Cee. Memoria técnica de limpieza y sondeos arqueológicos subacuáticos en el pecio de Punta Restelos, Cee, ría de Corcubión, A Coruña (2007).

Cee. Memoria técnica de retirada preventiva de restos arqueológicos en el pecio de Punta Restelos, Finisterre, ría de Corcubión, A Coruña (2007).

Cee. Informe de intervención. Arqueología subacuática. Extracción de materiales arqueológicos en Punta Carballeira, Cee - ría de Corcubión, A Coruña (2008).

Cerceda. Traballos de catalogación e delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do concello de Cerceda (A Coruña). Memoria técnica (1998).

Corme. Informe sobre el pecio de la playa de la Arnela (Corme, A Coruña) (1995).

Coruña, A. Prospección arqueolóxica no Castro de Elviña (A Coruña). Memoria técnica abril, 1998.

Curtis. Prospección arqueolóxica en Curtis (A Coruña). Informe valorativo. Síntese dos resultados e inventario (2007).

Curtis. Memoria. Control arqueolóxico das obras de reparación e consolidación da Ponte Marzá, en Curtis, A Coruña (2010).

Ferrol. Informe sobre el pecio de Punta Fornelos. Ría de Ferrol (1990).

Ferrol. Informe-memoria técnica. Control arqueológico. Proyecto de rehabilitación capilla de San Salvador de Serantes. Ferrol (2010).

Fisterra. Control arqueológico de remoción de tierras de las obras de restauración y puesta en valor de la iglesia de Santa María das Areas (Fisterrra, A Coruña). Informe valorativo / memoria técnica (2008).

Fisterra. Prospección geofísica arqueológica en el entorno del cabo Finisterre-ría de Corcubión (A Coruña) (2008).

Fisterra. Memoria técnica final. Escavación arqueolóxica e consolidación da ermida de San Guillerme (Fisterra, A Coruña), 2ª fase (2009).

Laracha, A. Control arqueológico de las remociones de tierra necesarias para las obras de restauración de la iglesia de San Pedro de Soandres, fase II (Laracha, A Coruña). Informe valorativo / Memoria técnica (2008).

Laracha, A. Informe memoria del proyecto de sondeos y control arqueológico de las obras de la III fase de restauración: actuaciones interiores en la iglesia de San Pedro de Soandres. A Laracha (A Coruña) (2015).

Mazaricos. Memoria do proxecto de catalogación e delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do concello de Mazaricos (A Coruña) (1997).

Melide. Informe-Memoria. Control arqueolóxico de remoción de terras das obras de restauración da igrexa parroquial de San Xoán de Golán, no concello de Melide (A Coruña) (2007).

Monfero. Prospección arqueológica del concello de Monfero, A Coruña. Memoria (1998).

Mugardos. Catálogo de patrimonio arqueológico protegido, concello de Mugardos, A Coruña. Memoria (1998).

Negreira. Memoria técnica. Prospección arqueolóxica para a delimitación das áreas de protección do concello de Negreira (A Coruña) (2006).

Noia. Informe valorativo / Memoria. Control arqueolóxico para a instalación dun ascensor no Teatro Coliseo Noela en Noia (A Coruña) (2014).

Ortigueira. Traballos de consolidación e restauración no xacemento Punta dos Prados (San Xoán de Espasante, Ortigueira - A Coruña). Memoria final (2007).

Padrón. Memoria técnica. Intervención arqueolóxica (prospección superficial) realizada por mor da localización de marcos territoriais medievais, concello de Padrón (A Coruña) (2006).

Pino, O. Memoria técnica sobre os traballos de limpeza no túmulo de A Medorra (Taboada, O Pino - A Coruña) e catalogación dos xacementos tumulares afectados pola concentración parcelaria en Ferreiros (O Pino - A Coruña) (1995).

Pobra do Caramiñal, A. Memoria do proxecto de revisión de catálogo, delimitación planimétrica e redacción das ordenanzas reguladoras dos usos do solo nos xacementos arqueolóxicos do concello de A Pobra do Caramiñal (A Coruña) (2000).

Pobra do Caramiñal, A. Control arqueológico de remoción de tierras para instalación de drenaje en la iglesia de Santiago de Deán (A Pobra do Caramiñal, A Coruña). Informe valorativo / Memoria técnica (2008).

Porto do Son. Castro de Baroña. Memoria das actuacións arqueolóxicas 1994, 1995 e 1996 (1994-1996).

Porto do Son. Memoria do proxecto de: revisión de catálogo, prospección superficial e delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do concello de Porto do Son, A Coruña (2001).

Porto do Son. Avaliación do patrimonio cultural nas áreas afectadas polos incendios forestais. Concello de Porto do Son (A Coruña). Memoria técnica (2006).

Porto do Son. Proxecto de documentación e diagnose para a conservación e posta en valor da estación rupestre de Gurita I (Baroña, Porto do Son). Memoria final (2007).

Porto do Son. Levantamento topográfico, documentación e estudo do estado actual do Castro de Baroña. Porto do Son. A Coruña (2010).

Porto do Son. Acondicionamento e consolidación arqueolóxica para a posta en valor do Castro de Baroña, Porto do Son, A Coruña. Memoria (2015).

Rianxo. Trabajos de limpieza y documentación del lateral este del Castelo da Lúa (Rianxo, A Coruña). Informe memoria (2002).

Rianxo. Proyecto de documentación y diagnosis para la conservación y puesta en valor de los grabados rupestres de A Foxa Vella (GA 15072019), Rianxo, A Coruña. Memoria técnica (2007).

Rianxo. Proyecto de documentación y diagnosis para la conservación y puesta en valor de los grabados rupestres de Os Mouchos (GA 15072020, Rianxo, A Coruña). Memoria técnica (2007).

Sobrado. Intervención arqueolóxica (Control da 1ª fase de restauración) na Igrexa de Santa María de Sobrado (Sobrado dos Monxes - A Coruña). Memoria técnica (2000-2001).

Sobrado. Informe sobre o control arqueolóxico dos labores de limpeza e acondicionamento do campamento romano da Ciadella (Sobrado dos Monxes, A Coruña) (2005).

Sobrado. Control arqueolóxico e limpeza biolóxica no Campamento Romano de Cidadela-Sobrado dos Monxes (A Coruña). Informe-memoria (2010).

Vilarmaior. Prospección arqueológica intensiva. Localización e inventario de petroglifos, parroquias de Torres, Vilamateo y Goimil. Concello de Vilarmaior, A Coruña. Memoria (2008).

Vilasantar. Control arqueolóxico da remoción de terras a realizar nas obras de acondicionamento da igrexa de Santa María de Mezonzo, Vilasantar (A Coruña). Memoria técnica (2007).

Vimianzo. Limpeza, sondaxes arqueolóxicas, posta en valor e difusión social do Castro das Barreiras (Vimianzo, A Coruña). Memoria técnica (2010).

Zas. Informe final. Prospección arqueolóxica do contorno da Arca da Piosa (GA15093023), (Zas, A Coruña) (2002).

Ames - Mazaricos - Santiago de Compostela. Catálogo de bens de interese cultural (Prospección arqueolóxica superficial): Avaliación do patrimonio cultural nas áreas afectadas polos incendios forestais. Concellos de Ames, Mazaricos e Santiago de Compostela (A Coruña) (2006).

Baña, A - Negreira. Prospección arqueolóxica intensiva. Memoria Técnica. Acondicionamento e mellora de estradas da C.P.T.O.P.V. Treito: Negreira-Corneira (1999).

Cabanas - Irixoa - Monfero - Vilarmaior. Prospección arqueológica intensiva. Localización e inventario de yacimientos, concellos de Cabanas, Irixoa, Monfero y Vilarmaior (A Coruña). Memoria (2009).

Cee - Dumbría - Fisterra - Muxía - Vimianzo. Catalogación de avaliación do patrimonio cultural nas áreas afectadas polos incendios forestais nos concellos de Cee, Dumbría, Fisterra, Muxía e Vimianzo (A Coruña): memoria técnica (2006).

Coristanco - Ponteceso. Control arqueológico de las obras de reparación de A Ponte Dona sobre el río Anllóns (Coristanco y Ponteceso, A Coruña). Informe valorativo / Memoria técnica (2012).

Noia - Boiro - A Pobra do Caramiñal - Ribeira. Avaliación do patrimonio cultural nas áreas afectadas polos incendios forestais. Concellos de Noia, Boiro, A Pobra y Ribeira (A Coruña). Memoria técnica (2006).

Padrón - Pontecesures - Valga (Pontevedra). Memoria final. Prospección arqueolóxica para a avalicación do Patrimonio Cultural nas áreas afectadas polos incendios forestais nos concellos de Padrón, Pontecesures e Valga (Coruña/Pontevedra) (2006).

Ribeira e Vilagarcía de Arousa - Bueu (Pontevedra). Memoria de prospección arqueológica subacuática en el Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia, islas de Ons, Sálvora y Cortegada (2007).

Rois - Dodro - Lousame - Rianxo. Avaliación do patrimonio cultural nas áreas afectadas polos incendios forestais. Concellos de Rois, Dodro, Lousame e Rianxo (A Coruña). Memoria técnica (2006).

LUGO

Antas de Ulla. Informe valorativo-Memoria. Control arqueolóxico das obras de restauración da igrexa de San Xoán de Antas de Ulla, Lugo (2010).

Castro de Rei. Consolidación e limpeza no Castro de Viladonga, Castro de Rei (Lugo). Informe-Memoria (2005).

Castro de Rei. Escavación no Castro de Viladonga (Castro de Rei - Lugo). Memoria técnica (2006).

Castro do Rei. Limpeza vexetal e restauración no Castro de Viladonga (Castro de Rei - Lugo). Informe valorativo / Memoria técnica (adenda) (2006).

Castro de Rei. Consolidación arqueolóxica e limpeza biolóxica no Castro de Viladonga. Castro de Rei (Lugo). Informe valorativo (2007).

Cervantes. Control arqueolóxico nas obras de mellora e acondicionamento de exteriores no castro e igrexa de Santa María do Castro, Cervantes, Lugo. Memoria (2006).

Cervantes. Limpeza e consolidación arqueolóxica no Castro de Santa María de Cervantes (Lugo). Memoria (2006).

Cervantes. Limpeza dos restos arqueolóxicos no Castro de Santa María de Cervantes (Lugo). Memoria (2007).

Cervantes. Memoria da limpeza dos restos arqueolóxicos no Castro de Santa María de Cervantes, Lugo (2009).

Cervantes. Control arqueolóxico das obras de restauración da igrexa de San Félix de Donís (2ª fase), Cervantes (Lugo). Informe-Memoria técnica (2007).

Chantada. Prospección arqueolóxica extensiva. Catalogación e delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do concello de Chantada. Lugo (2007).

Folgoso do Courel. Informe valorativo-memoria técnica. Intervención arqueolóxica (sondaxes valorativas e control arqueolóxico) realizadas por mor das obras de restauración da igrexa parroquial de Santa María de Meiraos (1999).

Fonsagrada, A. Control arqueolóxico da recuperación do camiño primitivo de Santiago no Hospital Vello (A Fonsagrada, Lugo). Memoria técnica de la actuación (2000).

Fonsagrada, A. Informe valorativo-Memoria. Control arqueológico de las obras de restauración de la capilla de Ferreirous (A Fonsagrada), Lugo (2009).

Incio, O. Memoria. Prospección arqueológica superficial intensiva. N/LU/95.3 "Rubián-Cruz de Incio", Lugo (1999).

Lugo. Informe preliminar. Escavación arqueolóxica no Balneario de Lugo (1997).

Lugo. Memoria. Seguimiento arqueológico de las obras de limpieza y restauración de la Muralla Romana (Lugo) (1998).

Lugo. Iluminación del adarve, escaleras originales y puertas de acceso. Muralla romana de Lugo. Seguimiento arqueológico (1999).

Lugo. Extracción de un horno romano de alfarero de Carril dos Loureiros (Lugo). Memoria de la intervención (2002).

Lugo. Control arqueolóxico das obras de pavimentación da capela da Nosa Señora da O na catedral de Lugo. Memoria (2002).

Lugo. Memoria. Control arqueolóxico das obras de restauración do cubo LXXXI e impermeabilización das portas Bispo Aguirre e da Estación da Muralla Romana de Lugo (2002).

Lugo. Informe. Control arqueolóxico. Obras de remodelación da parte traseira do Círculo das Artes de Lugo e liberación da escaleira do cubo 38 anexo (2009).

Lugo. Informe valorativo-Memoria. Seguimiento arqueológico de las obras de restauración de la capilla de San Bartolomé do Burgo. Municipio de Lugo, Lugo (2009).

Mondoñedo. Limpeza e desbroce do Castro de Zoñán, Mondoñedo (Lugo). Informe valorativo (2006).

Palas de Rei. Limpeza de vexetación no Castro da Ourela / O Castro do Monte (GA2740035), San Xurxo de Augasantas, Palas de Rei (Lugo). Informe valorativo (2006).

Quiroga.  Memoria. Actuacións arqueolóxicas na igrexa parroquial de San Salvador do Hospital de Quiroga (Quiroga, Lugo) (2008).

Ribadeo. Memoria técnica. Informe de impacto histórico, artístico e etnográfico da construcción dun vertedoiro en Ribadeo (2001).

Sarria. Informe-Memoria do control arqueolóxico das obras de rehabilitación da igrexa de San Mamede do Camiño (Sarria, Lugo) (2010).

Saviñao, O. Informe-Memoria. Intervención arqueolóxica, sondaxe e prospección no conxunto parroquial de San Paio de Diomondi (O Saviñao, Lugo) (1999).

Vicedo, O. Memoria técnica da prospección e delimitación dos xacementos arqueolóxicos do concello do Vicedo (Lugo) (2009).

Xove. Memoria técnica. Prospección derivada del hallazgo de materiales arqueológicos en el entorno de la playa de Lago (Xove, Lugo). Prospección subacuática (2008).

Xove. Piezas de artillería y platos de peltre del pecio da Coba - Xove depositados en el Museo do Mar de Galicia. Informe-memoria de restauración (2009).

Navia de Suarna e Quiroga. Avaliación do patrimonio cultural nas áreas afectadas polos incendios forestais, concellos de Navia de Suarna e Quiroga, Lugo 2006. Memoria (2006).

OURENSE

Avión. Informe / Memoria. Control e seguimento arqueolóxico das obras de consolidación e restauración da Ponte do Couso (Avión, Ourense) (2015).

Baños de Molgas. Informe valorativo. Control arqueolóxico da reforma eléctrica na igrexa prerrománica de Santa Eufemia de Ambía. Baños de Molgas (Ourense) (2000).

Barbadás. Memoria técnica. Catalogación e delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do concello de Barbadás (Ourense) (2006).

Carballiño, O. Memoria técnica. Catalogación e delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do concello do Carballiño (Ourense) (2004).

Cenlle. Memoria técnica. Catalogación e delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do concello de Cenlle. Ourense (2002).

Lobeira. Informe valorativo. Catalogación e delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do concello de Lobeira (Ourense) (2001).

Ourense. Informe preliminar sobre os traballos de limpeza e manteñemento no conxunto arqueolóxico-natural de Santomé. Ourense (2007).

Ourense. Traballos de limpeza e mantemento no conxunto arqueolóxico-natural de Santomé. Informe valorativo / Memoria técnica (2008).

Ourense. Limpeza e mantemento no conxunto arqueolóxico-natural de Santomé (Ourense). Informe valorativo / Memoria técnica (2010).

Quintela de Leirado. Memoria técnica. Catalogación e delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do concello de Quintela de Leirado (Ourense) (2001).

Ramirás. Informe / Memoria. Control arqueolóxico no contorno da igrexa do mosteiro de S. Pedro de Ramirás (Ourense) (2006).

Ramirás. Informe / Memoria. Actuación arqueolóxica no contorno da igrexa do mosteiro de S. Pedro (Ramirás, Ourense). 2ª fase do proxecto de remodelación do adro (2008).

Ribadavia. Informe valorativo-Memoria técnica da Intervención arqueolóxica (control arqueolóxico) realizada por mor das obras de reparacións para a posta en funcionamento da reitoral de Santo André de Camporredondo como Museo do Viño de Galicia (2015).

Rubiá. Memoria. Catalogación e delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do Espacio Natural Serras de Rubiá (Rubiá, Ourense) (2000).

Vilamarín. Prospección arqueolóxica superficial do concello de Vilamarín (Ourense). Informe / memoria (2007).

Xinzo de Limia. Control arqueolóxico na Torre de Pena (Xinzo de Limia, Ourense) (2002).

Xinzo de Limia. Memoria técnica control arqueolóxico do rozado manual da parcela catastral 32033A14800258 onde se asenta o xacemento arqueolóxico do Castelo de Pena GA32032032, Pena, Xinzo de Limia (Ourense) (2015).

Xunqueira de Espadanedo. Memoria técnica, intervención arqueolóxica (Control arqueolóxico). Estudo do terreo de cimentación de grúa (3ª fase de intervención no mosteiro de Xunqueira de Espadanedo) (2007).
Avión - Beariz - Lama, A - Forcarei. Avaliación do patrimonio cultural nas áreas afectadas polos incendios forestais, concellos de A Lama, Forcarei, Avión e Beariz. Memoria técnica (2006).
Bande - Lobios - Lobeira -Muiños. Memoria de prospección arqueolóxica intensiva para o Plano Director da Vía Nova I (Baixa Limia, Ourense) (2009).

Barbadás - Toén - Castrelo de Miño - Cenlle - Ribadavia - Carballeda de Avia - Melón. Impacto arqueológico de las autovías. Volumen 2. Autovía das Rías Baixas, Ourense - O Porriño. Tramo 2 Barbantes-Melón (1993).

Gudiña, A - Cualedro - Chandrexa de Queixa. Traballos de avaliación do patrimonio cultural nas áreas afectadas polos incendios forestais: concellos de A Gudiña, Cualedro e Chandrexa de Queixa (Ourense): memoria (2006).

Ourense - Barbadás. Impacto arqueológico de las autovías. Volumen 1. Autovía das Rías Baixas, Ourense - O Porriño. Tramo 1 Ourense-Barbantes (1993).

Ourense - Barbadás - Cenlle - Toén - Ribadavia - Carballeda de Avia - Cenlle - Melón - A Cañiza - As Neves - Salvaterra do Miño - Ponteareas - O Porriño. Informe sobre o impacto da construcción da autoestrada Porriño - Ourense nos xacementos arqueolóxicos (1991).

San Amaro - Punxín. Memoria de los trabajos de control y seguimiento arqueológico en el Castro de San Cibrán de Las (San Amaro - Punxín) (2005).

San Amaro - Punxín. Memoria dos traballos de escavación arqueolóxica no castro de San Cibrao de Las, S. Amaro-Punxín, Ourense (2009).

Xinzo de Limia - Blancos, Os - Baltar. Memoria. Prospección arqueológica superficial intensiva. N/OU/94.11 "Xinzo de Limia-Baltar II" (1999).

PONTEVEDRA

Agolada. Memoria dos traballos de sinalización da "Mámoa dos Muiños" (Agolada, Pontevedra) (2007).

Bueu. Memoria, informe valorativo del control arqueológico de la restauración parcial del Museo Massó (Bueu, Pontevedra) (2000).

Bueu. Memoria técnica de la prospección arqueológica subacuática en la playa de Bon, ría de Aldán, Pontevedra (2007).

Campo Lameiro. Control arqueolóxico de roza e poda no "Monte de Paredes" (Paredes - Campo Lameiro - Pontevedra). Memoria técnica (2006).

Campo Lameiro. Control e seguimento arqueolóxico do desbroce nos terreos do Parque de Arte Rupestre (Santa María de Muimenta-Campo Lameiro) (2006).

Campo Lameiro. Informe de la limpieza de petroglifos de la provincia de Pontevedra: Rotea de Mendo, Chan da Lagoa, Pedra da Serpe y Laxe da Forneiriña (2007).

Campo Lameiro. Traballos arqueolóxicos de revisión do rexistro dos gravados rupestres de Parada (Campo Lameiro, Pontevedra). Memoria técnica (2008).

Campo Lameiro. Traballos de limpeza dos petroglifos situados no interior do Parque Arqueolóxico da Arte Rupestre (Campo Lameiro, Pontevedra). Memoria técnica (2008).

Cotobade. Proxecto de control arqueolóxico dos traballos de limpeza e acondicionamento no entorno do conxunto de gravados rupestres de Fentáns (Cotobade). Informe-memoria técnica (2009).

Cuntis. Memoria técnica. Prospección e delimitación dos xacementos arqueolóxicos do concello de Cuntis (Pontevedra) (2001).

Estrada, A. Control arqueológico de las obras de restauración de la iglesia de Sta. Mª de Frades (A Estrada, Pontevedra). Informe valorativo (2000).

Estrada, A. Informe final, actuación arqueolóxica. Sondaxes arqueolóxicas nos túmulos "Moroza da Tranca I e II: GA36017070-GA36017071" (S. Martiño de Barbude, A Estrada, Pontevedra) (2005).

Guarda, A. Memoria final da rectificación da cuberta e teitado da cabaña de Santa Tegra (A Guarda, Pontevedra) (2009).

Guarda, A. Escavación arqueolóxica en área e sondaxes no xacemento de O Seixal-Fonte Quente, GA36023043 (A Guarda, Pontevedra) (2015).

Lalín. Control arqueológico de las obras de reparación del muro de acompañamiento del estribo izquierdo, lado aguas abajo, del Ponte Taboada (Lalín, Pontevedra). Informe valorativo / Memoria técnica (2010).

Neves, As. Memoria técnica. Tapado do xacemento paleolítico de Porto Maior. As Neves. Pontevedra (2008).

Nigrán. Escavación en área e posta en valor do Castro de Navás (Nigrán, Pontevedra). Memoria final (2006).

Oia. Prospección e delimitación planimétrica dos xacementos arqueolóxicos do concello de Oia (Pontevedra). Memoria técnica. Volume I-II (2007).

Oia. Control arqueolóxico de tala realizado en terreos do monte veciñal da parroquia de San Mamede de Pedornes (Oia - Pontevedra). Memoria técnica (2008).

Pazos de Borbén. Excavación en el asentamiento de la Edad del Bronce de Monte Buxel. Memoria técnica. Volumen I-II (1998).

Ponteareas. Catalogación e delimitación planimétrica dos xacementos arqueológicos do concello de Ponteareas (Pontevedra). Memoria técnica de intervención (2001).

Ponteareas. Delimitación do Castro de Troña. Ponteareas (Pontevedra). Memoria técnica da intervención (2001).

Ponteareas. Control arqueolóxico para o proxecto de rehabilitación da capela do Dulce Nombre de Jesús. Castro de Troña. Sta. Mariña de Pías, Ponteareas (Pontevedra). Informe valorativo-Memoria técnica (2011).

Pontevedra. Memoria técnica. Escavación arqueolóxica, limpeza, documentación, protección e sinalización dos petróglifos das Forcadas, no concello de Pontevedra (2015).

Redondela. Informe valorativo. Memoria de control arqueológico, edificio para almacén-vivero, isla de San Simón (Redondela, Pontevedra) (2003).

Salvaterra do Miño. Memoria técnica. Plaza-Fuerte de Salvaterra de Miño (Pontevedra); nuevos sondeos arqueológicos en el ángulo noroeste (2006).

Salvaterra do Miño. Memoria técnica. Plaza-Fuerte de Salvaterra de Miño (Pontevedra). Control arqueológico de desmonte de estructuras y muros en el ángulo suroeste del Baluarte del Pozo (2008).

Silleda. Prospección arqueolóxica intensiva. Memoria Técnica. Acondicionamento e mellora de estradas da C.P.T.O.P.V. Treito: Silleda-Laro (1999).

Soutomaior. Memoria técnica de intervención arqueológica. Catalogación y delimitación planimétrica de yacimientos arqueológicos del ayuntamiento de Soutomaior (1998).

Valga. Memoria técnica. Prospección arqueolóxica dos xacementos existentes no concello de Valga (Pontevedra) (2006).

Valga. Escavación arqueolóxica en área en Santa Comba de Louro, concello de Valga (Pontevedra). Inventario de materiais arqueolóxicos. Memoria técnica (2010).

Valga. Proxecto de escavación arqueolóxica, consolidación e acondicionamento para a posta en valor do xacemento arqueolóxico da Igrexa Vella de Santa Comba de Louro (Valga, Pontevedra) (2012).

Vigo. Memoria de la prospección intensiva en el Monte da Mina, parroquia de Santa María de Castrelos (Vigo, Pontevedra) (1998).

Vigo. Memoria técnica de la prospección arqueológica subacuática en el Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia, Islas Cíes (2007).

Vigo. Informe valorativo de declaración como Ben de Interese Cultural do complexo arqueolóxico do Folón (GA 36057128), Vigo, Pontevedra (2009).

Vilaboa. Memoria. Traballos de escavación arqueolóxica, limpeza, documentación, protección e sinalización dos petróglifos do Chan dos Areeiros (GA36058024), Santa Cristina de Cobres, Vilaboa, Pontevedra (2015).

Baiona - Oia - Crecente. Traballos de avaliación do patrimonio cultural nas áreas afectadas polos incendios forestais: concellos de Baiona, Oia e Crecente (Pontevedra). Memoria técnica (2006).

Barro - Cerdedo - Cuntis - Estrada, A - Ponte Caldelas - Pontevedra - Soutomaior. Avaliación do patrimonio cultural nas áreas afectadas polos incendios forestais: concellos de Barro, Cerdedo, Cuntis, A Estrada, Ponte Caldelas, Pontevedra e Soutomaior. Memoria técnica (2006).

Barro e Portas. Intervención arqueolóxica (prospección superficial) realizada cara a protección dos xacementos arqueolóxicos dos concellos de Barro e Portas (Pontevedra): traballos de localización e delimitación planimétrica: memoria técnica (2007).

Bueu - Vilagarcía de Arousa e Ribeira (A Coruña). Memoria de prospección arqueológica subacuática en el Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia, Islas de Ons, Sálvora y Cortegada (2007).

Caldas - Catoira - Vilagarcía de Arousa - Vilanova de Arousa.  Prospección arqueoloxía. Memoria técnica. Proxecto de avaliación do patrimonio cultural nas áreas afectadas polos incendios forestais, concellos de Caldas, Catoira, Vilagarcía e Vilanova (2006).

Campo Lameiro - Cotobade. Avaliación do patrimonio cultural nas áreas afectadas polos incendios forestais: concellos de Campo Lameiro e Cotobade. Memoria técnica (2006).

Campo Lameiro - Cotobade. Traballos de delimitación de BIC de conxuntos de petróglifos do val medio do río Lérez nos concellos de Campo Lameiro e Cotobade (Pontevedra): memoria (2013).

Cangas - Moaña - Vilaboa. Informe, memoria técnica. Avaliación do patrimonio cultural nas áreas afectadas polos incendios forestais nos concellos de Cangas, Moaña e Vilaboa (Pontevedra) (2006).

Cañiza, A - Neves, As. Impacto arqueológico de las autovías. Volumen 3. Autovía das Rías Baixas Ourense - Porriño, tramo 3. Melón - Batalláns (1993).
Cañiza, A - Arbo - Neves, As. Memoria. Evaluación del patrimonio cultural en las áreas afectadas por los incendios forestales, en los municipios de A Cañiza, Arbo y As Neves. Pontevedra (2006).
Cañiza, A - Neves, As - Salvaterra do Miño - Ponteareas - Porriño, O -Ourense - Barbadás - Cenlle - Toén - Ribadavia - Carballeda de Avia - Cenlle - Melón. Informe sobre o impacto da construcción da autoestrada Porriño - Ourense nos xacementos arqueolóxicos (1991).
Lama, A - Forcarei - Avión - Beariz. Avaliación do patrimonio cultural nas áreas afectadas polos incendios forestais, concellos de A Lama, Forcarei, Avión e Beariz. Memoria técnica (2006).
Pontecesuras - Valga - Padrón. Memoria Final. Prospección arqueolóxica para a avaliación do Patrimonio Cultural nas áreas afectadas polos incendios forestais nos concellos de Padrón, Pontecesuras e Valga (Coruña/Pontevedra) (2006).
Salvaterra do Miño - Ponteareas - Porriño. Impacto arqueológico de las autovías. Volumen 4. Autovía das Rías Baixas Ourense - O Porriño, tramo 4 Batalláns - O Porriño (1993).

Redondela - Pazos de Borbén - Soutomaior. Informe valorativo: Memoria de evaluación del patrimonio cultural en las áreas afectadas por los incendios forestales. Ayuntamientos de Redondela, Pazos de Borbén y Soutomaior (Pontevedra) (2006).

XERAL - PUBLICACIÓNS ARQUEOLÓXICAS DA XUNTA DE GALICIA

A Coruña - Sierra de Barbanza: La construcción del paisaje: megalitismo y ecología en la sierra de Barbanza.- Arqueoloxía/Investigación nº 1 (1986).

Lugo- Castro de Rei. Castro de Viladonga. Campaña 1983. Arqueoloxía/Memorias nº 2 (1985).

Pontevedra - Ponteareas. Castro de Troña. Campaña 1983. Arqueoloxía/Memorias nº 3 (1985).

Pontevedra - Campo Lameiro. Castro de Penalba. Campaña 1983. Arqueoloxía/Memorias nº 4 (1986).

Pontevedra - Guarda, A. Yacimiento galaico-romano de Santa Trega. Campaña 1983. Arqueoloxía/Memorias nº 5 (1986).

A Coruña - Porto do Son. Castro de Baroña. Campañas 1980/84. Arqueoloxía/Memorias nº 6 (1986).

A Coruña - Cabana de Bergantiños: Castro de Borneiro. Campañas 1983 - 1984. Arqueoloxía/Memorias nº 7 (1987).

Pontevedra - Guarda, A. Castro da Forca. Campaña 1984. Arqueoloxía/Memorias nº 8 (1987).

Pontevedra - Ponteareas. Castro de Fozara. Campaña 1984. Arqueoloxía/Memorias nº 9 (1987).

Ourense - Carballiño, O. Castro Coto do Mosteiro. Campañas 1984/85. Arqueoloxía/Memorias nº 10 (1988). 

Actuacións arqueolóxicas: ano 2009 (D.L. 2013).