WWW https://www.fundacionlmonteagudo.com/
LUIS MONTEAGUDO

PROXECTOS GALICIA

BIOGRAFIA

MEMORIAS DE ARQUEOLOXIA
DA XUNTA de GALICIA

Almagro Gorbea, Martín y Alonso Romero, Fernando
PEÑAS SACRAS DE GALICIA

BIBLIOGRAFIA

Abascal Palazón, Juan Manuel y López Fernández, Alberto
EPIGRAFÍA ROMANA DE GALICIA I: provincia de A CORUÑA

A FUNDACION

 

Abascal Palazón, Juan Manuel y González-Conde Puente, Mª Pilar
APROXIMACIONES EPIGRÁFICAS A LA GALLAECIA ROMANA